Gaming

Wij gebruiken ideeën uit de gamewereld om prestaties te verbeteren en inzicht te vergroten.

AwardsIn veel IT organisaties is het administratieve proces de bottleneck. Men registreert niet goed of niet goed genoeg. Door de slechte kwaliteit van het administratieve proces kun je niet adequaat meten. Het gevolg hiervan is dat je eigenlijk niet goed weet wat je doet. Welke prestaties heb je nu eigenlijk geleverd? Wat is de samenhang van de door jou ondernomen acties? Wat is precies het effect?

De basis van een goede IT dienstverlening is goed registreren. Maar als er een ding bekend is binnen IT dan is het dat de gemiddelde IT-er een broertje dood heeft aan registreren. Ondanks veel inspanningen in het verbeteren van IT-processen, slagen zij er niet in de registratie op orde te krijgen.

Onze ervaring is dat het toepassen van gaming, of preciezer het toepassen van game elementen, tot significante verbeteringen leidt. Het streven naar de hoogste score werkt motiverend, stimuleert creativiteit en leidt tot verbetering. Bovendien zorgt het ervoor dat teams zich verantwoordelijk voelen voor het resultaat.

 

Visual Helpdesk


Om de werking van spelelementen echt te laten ervaren hebben wij Firebrush Studios, een startend game bedrijf, (www.firebrushstudios.com) gevraagd onze ideeën om te zetten in een online spel. Hierin speel je de helpdesk die allerlei meldingen afhandelt en verbeteringen doorvoert. De prestaties van jouw helpdesk wordt gemeten met de IT Service Score.

Met het spel willen wij mensen laten ervaren hoe het is om te werken met een score. Door meldingen te analyseren wordt de onderliggende oorzaak gevonden en kan de juiste maatregelen genomen worden, hetgeen leidt tot een hogere score.

Speel Visual Helpdesk.

Visual-Helpdesk