Over ons

De Dienstenlandkaart is ontwikkeld en wordt geleverd door Lock Business Solutions. Onder de naam Dienstenlandkaart werken zelfstandige specialisten aan het meten en structureel verbeteren van IT organisaties.

We bestaan uit een groep specialisten met passie voor IT Service Management. We hebben de ambitie om IT organisaties daadwerkelijk een stap verder te brengen in kwalitatieve dienstverlening. Onze missie is waardering en erkenning brengen in IT. Onze visie is uitgesproken en heeft zich al meerdere malen bewezen: maak IT dienstverlening inzichtelijk én leuk. Daarbij staat de mens altijd centraal.

Hard op de inhoud, zacht op de mens. We geloven dat mensen het verschil maken. Het gaat om richting geven, ruimte bieden en resultaten boeken. Door deze wijze van sturing ontstaat een combinatie tussen leiden en dienen. Leiden door richting te geven aan het werk van je medewerkers. Dienen door je medewerkers de ruimte te geven in het werk. Een leider heeft een visie maar moet deze visie los durven laten bij zijn medewerkers. Pas dan wordt hij in praktijk gebracht.

Diderik


Diderik Lock
Eigenaar, bedenker IT Dienstenlandkaart
LinkedIn
Blog Diderik Lock

 

 

 


Robert Wempe
Partner manager, consultant IT Dienstenlandkaart
LinkedIn

 

 

IT Dienstenlandkaart
Lock Business Solutions BV

Westerweg 215
1852 AE Heiloo
Telefoon: 06-2124 5452

De Dienstenlandkaart, de Verbeterlandkaart, de Wijzigingenlandkaart en de IT Service Score zijn merknamen van Lock Business BV en Lock Business Solutions B.V. Lock Business B.V. is en blijft te allen tijde enig rechthebbende op auteurs- en andere (industrieel en/of intellectueel) eigendomsrechten op door haar ontwikkelde aanpak, concepten, methoden, modellen en diensten.