Verbeteren met de Verbeterlandkaart

Verbetercyclus

De verbetercyclus

In weinig IT organisaties zijn medewerkers structureel bezig met verbeteren. Het lijkt alsof er niet voldoende aandacht voor is. Wij brengen én houden de verbetercyclus in uw IT organisatie op gang. De IT Service Score meet de prestaties van geleverde IT diensten. Het werken met een score motiveert medewerkers om te verbeteren.

In ons portaal worden prestaties van IT diensten inzichtelijk gemaakt. Medewerkers kunnen hun score analyseren en komen zo tot proces- en technische verbeteringen. IT medewerkers worden gestimuleerd om hun ideeën voor verbeteringen vast te leggen in de Verbeterlandkaart. Verbeteringen worden hierdoor inzichtelijk.

Verbeterlandkaart 001

De Verbeterlandkaart

Aan de linkerkant staan alle nieuwe ideeën die medewerkers hebben gegenereerd. In een teamoverleg beoordeelt het team elk idee op bruikbaarheid versus inspanning. Verbeter-ideeën doorlopen vervolgens visueel het verbeterproces. Ideeën kunnen uitgesteld worden (ze gaan dan naar het parkeervak), afgewezen (naar de prullenbak) of toegewezen aan een medewerker om het initiële idee uit te werken (naar fase 2 – uitwerken).  Nadat het idee is uitgewerkt, moet de oplossing en de daarbij behorende inspanning worden geaccordeerd door het management. Het idee bevindt zich nu in fase 3 – Uitgewerkt idee. Na het akkoord verschuift het idee naar fase 4 – Verbetering in uitvoer, om ten slotte in vak 5 – Gerealiseerd te komen.

Elke stap wordt voor iedereen inzichtelijk in de Verbeterlandkaart. Ook het effect wordt gemeten op het verbeteren van de IT Service Score. Medewerkers worden gemotiveerd en uitgenodigd om verbeteringen te bedenken en prestaties worden aantoonbaar gemaakt.